آخرین مطالب وبلاگ

شرایط نگهداری کیوی در سردخانه

میوه کیوی یکی از میوه هایی است که از طرح ها و رنگ های متنوعی بر خوردار است و بیش از ۵۰ گونه می رسد که هر کدام از آنها، در دسته های خود به صادرات و فروش می رسد ولی ما باید چه کار کنیم تا از خراب شدن این میوه اعجاب انگیز جلوگیری کنیم؟

گیاه کیوی یکی از میوه هایی است که از لرزش های کالایی بسیار بالایی بر خوردار است. که بذر آن در کشور چین به بیش از ۴ میلیون تن می رسد که به دیگر کشور های دنیا صادر می شود و

از اهمیت های بسیار بالایی برخوردار است.

در زلاندنو حدود ۵۰سال پیش بر روی گیاه کیوی مطالعات بسیار بالایی کردند و به این معنا و درک و فهم رسیده اند که بهترین راه برای اینکه این میوه گران بها باقی بماند.

آنها را باید در سردخانه های صنعتی نگهداری شود و در هر فصول سال که دلتان بخواهد می توانید از طعم و مزه دل نشین این گیاه کیوی بر خوردار باشید.

برداشت

1- زمان برداشت
میوه را باید هنگامی برداشت نمود که طولانی ترین عمر نگهداری را در سردخانه داشته باشد.
1-1- کیوی باید زمانی چیده شود که اندازه مواد جامد محلول (بریکس ) آن کمینه 2/6 باشد. در این هنگام میوه ، کامل(2) اما سفت و نرسیده است.
میوه هایی که هنگام برداشت ، بریکس کمتر از 2/6 دارند علاوه برآنکه نمی توان آنها را در سردخانه بخوبی نگهداری کرد پس از رسیدن نیز مزه و طعم مطلوب نخواهند داشت .
یادآوری – ایده آل آن است که اندازه بریکس در هنگام برداشت 9-7 باشد .
1-2سفتی بافت کیوی هنگام چیدن باید حدود kgf 10-7 باشد .

-1-3- کیوی را باید هنگام خنکی هوا چید و مراقب بود قطرات باران و شبنم بر روی آن نباشد.

2-3- نحوه برداشت
کارگران باید آموزش دیده ، ناخن ها کوتاه و دستکش نرم نخی بدست داشته باشند تا از ایجاد صدمه به پوست میوه جلوگیری گردد. میوه ها بادست چیده شده داخل کیسه های میوه چینی قرار می گیرند. در این مرحله با وجود ظاهر کاملا سفت ، میوه ها به راحتی در اثر بی احتیاطی دچار آسیب خواهند شد. وقتی کمینه بالندگی در باغ کیوی مشاهده شد می توان میوه را در یک چین (1) برداشت نمود زیرا معیارهای ظاهری جهت جداسازی میوه بالنده از غیر آن وجود ندارد .
یادآوری – میوه کیوی باید بدون دم چیده شود .

آماده سازی میوه

پس از برداشـت و قـبل از بسته بندی، آماده سـازی میوه به شرح زیر به وسیله تجهیزات مناسب مربوط انجام می شود.
تمیز کردن
ابتدا در مرحـله تمیز کـردن و برس زنی(1)، ذرات کوچک و برگ ها و باقی مانده های دیگر (زائده های مربوط به باغ ) از سطح میوه برداشته می شوند.
جور کردن
سپس میوه وارد مرحله جور کردن شده که معمولا تعداد 8-6 نفر کارگر در دو طرف میز بازرسی میوه های آسیب دیده و لکه دار و بد شکل را جدا می کنند.
درجه بندی
بلافاصله پس از جور کردن، باید طبق استاندارد ملی 3475 سال 1379 – کیوی عمل درجه بندی را انجام داد. در این صورت میوه های درجه بندی شده و با اندازه معلوم در سالن های نگهداری جای مشخصی داشته که هم برای صاحب کالا از نظر بازاریابی و هم برای مسئول سردخانه از نظر نحوه خروج کالا مفید خواهد بود.

بسته بندی

8-1- جهت بسته بندی بایستی از جعبه های پلاستیکی با ارتفاع بیشینه 30 سانتی متر استفاده کرد.
8-2- گنجایه های مورد استفاده نباید آلوده به قارچ و میکروارگانیسم های دیگر باشند پس باید پیش از قراردادن میوه ضد عفونی شوند.
8-3- گنجایه های مورد استفاده برای بسته بندی ضمن داشتن منافذ لازم برای رسیدن هوای سالن سردخانه به میوه ها باید به اندازه کافی مقاوم بوده و برآمدگی تیز که به میوه آسیب وارد نماید نداشته باشند.

کارهای مربوط به سردخانه گذاری

– قبل از بارچینی میوه در سالن های نگهداری سفارش می شود برابر فرم پیشنهادی پیوست الف مشخصات اولیه آن تعیین و در فرم مذکور درج گردد.
در صـورتی که دمـای میوه قبـلاً‌ کاهش نیافته باشـد می تـوان دمـای آن را در آمادگاه کاهـش داد. (پیش سرد کردن)(1)
– پس از پایین آمدن دمای میوه گنجایه های حاوی آن را باید به سالن های اصلی نگهداری انتقال داد. در مواردی که میوه های متعلق به چند باغدار در یک سالن نگهداری شوند حتماً‌ باید جدا از یکدیگر قرار گیرند.
– بارچینی میوه کیوی در سردخانه باید طبق استاندارد ملی ایران3399 سال1373 – آئین کار روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذایی انجام شود.
– بهره گیری مناسـب از فضـای سالن نگهداری باید طبق استانداردملی ایران 3589 سال 1374 آئین کار محاسبه ظرفیت وزنی سالن های نگهداری سردخانه مواد غذایی انجام شود.
یادآوری – سالن های نگهداری در سردخانه بایستی قبل از ورود میوه ضد عفونی گردند به این ترتیب که 48 ساعت در فضای بسته تحت عمل ضد عفونی با قارچ کش های مجاز قرار گرفته سپس به مدت یک هفته هوادهی شوند.

 شرایط بهینه نگهداری

– دما
دمای بهینه برای نگهداری میوه 5/0 ± 0 درجه سلسیوس سفارش می گردد .
یادآوری – ازدمای پایین تر از 5/0 – درجه سلسیوس به منظور سالم نگهداشتن میوه و جلوگیری از یخ زدگی احتمالی آن باید اجتناب کرد .
اگر میوه در دمای 2 درجه سلسیوس نگهداری شود کاهش مدت نگهداری 2-1 ماهه در مقایسه با دمای صفر درجه سلسیوس پیش بینی می شود .
افزایش دما از صفر درجه سلسیوس به 5 درجه سلسیوس باعث دو برابر شدن عمل تنفس و تقریبا نصف شدن دوران نگهداری می شود . همچنین میوه در دمای 5 درجه سلسیوس سه برابر سریع تر از دمای صفر درجه سلسیوس نرم خواهد شد.
– دمه نسبی
دمه نسبی مناسب برای نگهداری میوه 95 – 90 % سفارش می گردد .
یادآوری – تندی گردش هوا برای تامین دما و دمه نسبی یکنواخت باید به گونه ای باشد تا از ایجاد شبنم یا ژاله روی میوه و پوسیدگی جلوگیری گردد.
تمام میوه های تازه بعد از برداشت آب از دست داده و در نتیجه کاهش وزن پیدا میکنند.
اگر چه میزان از دست دادن رطوبت با شرایط دمای هوای محیط ، دمای بافت میوه و تندی گردش هوا برحسب زمان(1) تاثیر می پذیرد ، اما فاکتور عمده در کاهش وزن بعد از سرد شدن میوه و نگهداری در صفر درجه سلسیوس ، رطوبت نسبی هوای اطراف میوه است . کاهش وزن در میوه کیوی می تواند با کاهش ناچیزی در سفتی بافت همراه باشد .
– اتیلن
اندازه گاز اتیلن در هوای سالن سردخانه ppb(1) 10-5 سفارش می گردد .
تاکید می شود با توجه به حساسیت میوه کیوی نسبت به اتیلن باید سعی کرد میوه در مراحل بعد از برداشت و نگهداری در معرض اتیلن قرار نگیرد.
کیوی نباید بامیوه های دیگر که تولیداتیلن می کنند ترابری و نگهداری شود مانند سیب ، گلابی و موز. زیرا باعث نرمی میوه شده و به گونه موثری دوره نگهداری و فروش میوه رامحدود می کنند.
میزان اتیلن باید براساس نظمی پایش(2) شود. تهویه مداوم در طول نگهداری باعث کاهش سطح اتیلن می گردد .
یادآوری – باید از لیفت تراک هایی که با نیروی باتری کار می کنند بهره گرفت.
– عمر نگهداری
عمر نگهداری میوه کیوی با پیروی از شرایط بهینه نگهداری بیشینه 6 ماه می باشد.