مقالات

صادرات سیر

صادرات سیر

با توجه به اینکه دوره کاشت سیر در مناطق مختلف متفاوت می باشد. برای این که انواع سیر صادراتی به کشورهای خارجی صادر شود، یک سری فاکتورها و معیارهایی را باید در نظر داشت. اگرچه صادرات سیر ایران ...

مشاهده
استفاده از سردخانه های بالای صفر

استفاده از سردخانه های بالای صفر

نگهداری میوه وسبزیجات بعنوان عاملی مهم از دیر باز مورد توجه بشر بوده است . میوه وسبزی پس از تولید وبرداشت از مزارع وباغات باید به طریق مناسب برای زمان کمبود ،نگهداری ویا فراوری گردد،در غیر اینصورت ...

مشاهده