سورتینگ میوه با بروزترین تجهیزات
شرکت کیویران طی تجربه چندین ساله در امور صادرات محصولات کشاورزی و باغی به بازارهای جهانی توانسته نوع نیاز بازار را تشخیص دهد و با تکیه بر بروز ترین امکانات و مجرب ترین پرسنل محصولاتی با درصد کیفیت بسیار بالا به کشور های مقصد صادر کند که همین مورد باعث رضایت مشتریان این مجموعه شده است.

ویژگی محصولات صادراتی

محصولات صادراتی باید استانداردهای لازم جهت صادرات را داشته باشد

گوشت میوه سالم

گوشت میوه سالم و فاقد آثار پوکی

فاقد لک و لکه سیاه

بدون پلاسیدگی، ضربه دیدگی

زنگار و ترک خوردگی

بدون زنگار و ترک خوردگی

وزن و اندازه محصول

وزن و اندازه محصول بر اساس توافق با مشتری

نقص داخلی و بیرونی

تنها 3 درصداز محصول مجاز می باشد

نام و نشان

نام و نشان تولید کننده یا صادر کننده

محصولات صادراتی ما

برخی از محصولاتی که توسط کیویران صادر می شود.

محصول کیوی

محصول کیوی

محصولات صادراتی کیویران با بهترین کیفیت جهت صادرات

محصول شلیل

محصول شلیل

محصولات صادراتی کیویران با بهترین کیفیت جهت صادرات

محصول کاهو

محصول کاهو

محصولات صادراتی کیویران با بهترین کیفیت جهت صادرات

محصول پرتقال

محصول پرتقال

محصولات صادراتی کیویران با بهترین کیفیت جهت صادرات

محصول سیب

محصول سیب

محصولات صادراتی کیویران با بهترین کیفیت جهت صادرات

تصاویر کیویران

مقالات کیویران

می توانید اخرین رویدادهای کیویران را از بخش مقالات مشاهده و مطالعه نمائید